+420 211 151 657helpdesk@insoft.cz

Zpracování hovorů

HotelPBXCC
Neomezený počet SIP trunků vč. podpory registrace k serveru poskytovatele.info
Multitenantní podpora.info
Neomezený počet souběžných hovorů.info
Směrování příchozích hovorů na základě volaného čísla i čísla volajícího.
Oprávnění volání.info
Blokování nežádoucích hovorů.info
Možnost omezení maximální délky hovorů.info
Časově podmíněné směrování příchozích hovorů.info
Možnost výběru jazyka hlášek podle nastavení tunku nebo telefonní linky.
Přesměrování hovorů s rozlišením interních a externích hovorů.info
Možnost přesměrování na externí čísla.info
Dočasné i trvalé skrytí identifikace volajícího.info
Povolení/zakázání druhého hovoru na lince.
Rozlišení různých druhů hovorů vyzváněcím tónem.
Podpora hudby při přepojování a vyčkávání.info
Neomezený počet a hloubka hlasových nabídek IVR.
Doplnění jména volajícího a volaného na základě globálních seznamů.
Přepojování hovorů.info
Skupinové vyzvánění telefonů.
Možnost nahrávání vlastních hlasových hlášek.info
Převzetí a parkování hovorů.info
Neomezený počet konferenčních místností s možností uzamknutí pomocí PIN kódu.info
Externí přístup.info
Webový softphone využívající technologii WebRTC.info
Uživatel může přihlásit své telefonní číslo na libovolném IP telefonu.info
Neomezený počet virtuálních FAXů, které umožňují příjem i odesílání zpráv.info