+420 211 151 657helpdesk@insoft.czČeská vlajka

Jsme Vaším partnerem, který řeší celou telefonii od začátku do konce

ikona plánu hierarchie

Analýza

V součinnosti s business vlastníky kontaktního centra, supervizory, team leadery a seniorními agenty zmapujeme zpracování interakcí. Navrhneme, jakým způsobem bude realizováno nastavení, které funkční požadavky budou pokryty standardní funkcionalitou a zda bude nutná customizace UCS. Technické detaily řešení analyzujeme s IT a security oddělením, kterým předáme specifické podklady pro nastavení infrastruktury Vaší společnosti. Výstupem analýzy je detailní funkční specifikace, na základě které se provede nastavení, otestování před produkčním spuštěním a akceptace díla.

ikona uživatelského portálu

Instalace a nastavení

Naši technici provedou instalaci UCS, konfiguraci virtuálních serverů, připojí systém k telefonní síti a dalším IS. Ve spolupráci s IT zprovozní komunikační kanály a integrace. Podle funkční specifikace nastaví UCS, založí uživatelské účty a jejich role, nastaví IP telefony a softwarové telefony, vytvoří rozložení supervizorských a operátorských aplikací a wallboardů.

ikona mobilní aplikace

Integrace a customizace

Máme zkušenosti s integrací UCS se systémy Salesforce, OneSolution, Microsoft Dynamics, AristoTelos, Google Maps Reviews a podnikové IS. UCS poskytuje kompletní API, díky kterému mohou Vaši vývojáři provést integraci libovolných funkcí. Také můžeme připravit integrační můstek, kterým napojíme Vaše podnikové IS na UCS. Díky propracovanému systému pluginů můžeme přidat nebo upravit funkcionalitu přesně podle Vašich požadavků.

ikona notifikací

Pilotní provoz

Instalací a nastavením nekončí naše podpora. Zaškolíme uživatele a budeme Vám asistovat při UAT (Uživatelských Akceptačních Testech), do nastavení zapracujeme změny, které vzejdou z testovacího provozu. Při samotném spuštění do pilotního provozu poskytneme podporu na místě, případně pomocí telekonference. Během prvních dní provozu je samozřejmá zvýšená podpora, tzv. baby sitting. Po ukončení této fáze předáváme dokumentaci a kontaktní centrum přechází do běžného provozu.

ikona chytrého operátora

Provozní podpora

Supervizorům, teamleaderům a IT poskytujeme SLS (podporu druhé úrovně) při běžném provozu. Systémy monitorujeme a v případě výpadku garantujeme opravu podle SLA (parametrů servisní smlouvy). Poskytujeme součinnost při řešení problémů vzniklých na Vaší infrastruktuře a koncových PC. Do UCS přidáváme kontrolní mechanismy, které pomáhají předcházet chybám, se kterými se setkáváme při poskytování provozní podpory. V rámci změnových požadavků provádíme konzultace a úpravy nastavení.